Konkurs stroików wielkanocnych

W dniu 4 kwietnia 2023 roku Sala Teatralna naszej szkoły zakwitła barwnymi kolorami. Powód prosty – utalentowana młodzież II LO przygotowała stroiki wielkanocne na międzyklasowy konkurs. Jury w składzie: p. dyrektor Anna Szarek, p. Joanna Szafran-Gruszczyńska, przewodnicząca SU Paulina Majowska oraz Sara Gzula stanęło przed bardzo trudnym zadaniem. Każda wykonana praca odznaczała się pomysłowością, kunsztem wykonania i bardzo dużą precyzją. Postanowiono wyróżnić następujące klasy:

I miejsce – klasa 3A

II miejsce – klasa 2A

III miejsce – klasa 1F

Ponadto komisja pragnie podkreślić, że każda klasa przygotowała piękny stroik, a o końcowym wyniku zdecydowały niuanse. Na szczególne słowa uznania zasługuje także klasa 4E, która mimo zbliżającego się egzaminu maturalnego także przygotowała wspaniałe dekoracje.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie!


Galeria

PRZEGLĄD FORM KABARETOWYCH "FAFIK" W II LO

W dniu 30.03.2022 r. w II LO im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu odbyła się XXIII edycja tradycyjnego przeglądu form kabaretowych „FAFIK”. Po raz kolejny Impreza dała możliwość przyjrzenia się twórczości wykonawców, z których wielu skorzystało z tekstów profesjonalistów tej branży ale także uczestnicy promowali własne lub swoich kolegów. Autorzy znakomicie wyłapali niedoskonałości świata, w którym żyją i pokazali je w krzywym zwierciadle satyry. Motywem przewodnim tegorocznego „FAFKA” była aktualna sytuacja społeczno- gospodarcza związana z INFLACJĄ! Przegląd miał charakter „open”, a więc nie było w nim podziału na kategorie – wszystkie występy komisja artystyczna oceniała w dokładnie ten sam sposób, zwracając uwagę na oryginalność i kreatywność scenariuszy. Zespoły rywalizowały o Grand Prix – statuetkę Zielonej Gęsi oraz o nagrodę publiczności. Organizatorami i opiekunami merytorycznymi imprezy są Pani Kinga Szostak, Pan Mariusz Skowron oraz Samorząd Uczniowski II LO.


Zwycięzcami XXIII Przeglądu Form Kabaretowych „FAFIK” zostali:

Nagroda Grand Prix- grupa kabaretowa: „Adasie”,

Nagroda publiczności: grupa kabaretowo- taneczna: „Ministranci”,

I wyróżnienie: grupa taneczna: „Łaka Maka Fą Dance”,

II wyróżnienie: grupa kabaretowa: „Klęska”,

III wyróżnienie: grupa kabaretowa: „Minionki”.


Tak o wydarzeniu napisał "Sądeczanin":

https://sadeczanin.info/kultura-edukacja-religia/artystyczne-swieto-w-sadeckiej-dwojce-uczniowie-zamienili-sie-w

Dzień Wody

28 marca 2023 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Wody odbył się VI Wewnątrzszkolny Konkurs "Woda źródłem życia".


Zwycięzcami zostali:

I miejsce - Klaudia Łagos - kl. 4d

II miejsce - Kamila Knapek - kl. 2d, Beata Koszyk - kl. 4d, Łucja Świerczek - kl. 4d, Jerzy Dudek - kl. 4d

III miejsce - Gabriela Chrobak - kl. 3e, Martyna Krzyżak - kl. 4d.


Tego dnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli także w wykładzie pracowników Sądeckich Wodociągów nt. zmian klimatu.


Galeria

Dzień otwarty w II LO!


Światowy Dzień Poezji

Po raz kolejny w naszej szkole świętowaliśmy Światowy Dzień Poezji. Uroczystość, której patronuje UNESCO, przypada na 21 marca każdego roku. Od 23 już lat, min. młodzież całego świata czyta wiersze wybranego poety, ta utalentowana poetycko – pisze i przekazuje zainteresowanym.

W akademii zorganizowanej w II LO wzięli udział reprezentanci każdej z klas od pierwszej do trzeciej. W programie wzięli udział uczniowie klas: 2f, 3a, 3b, 3f, którzy czytali wiersze Bolesława Leśmiana, zaś zespół muzyczny zaśpiewał piosenki do tekstów poety.

Spotkanie przygotowały i zorganizowały Pani Krystyna Sikora oraz Pani Dorota Dudek.


Galeria

Dzień Liczby Pi

Uczniowie klas matematycznych naszej szkoły wzięli udział w wykładzie i projekcji filmu, którego celem była promocja nauk ścisłych i technicznych.

Ciągły rozwój, odkrycia i wynalazki wzmagają apetyt naukowców i odbiorców. Niejednokrotnie są to zagadnienia trudne, które wystarczy przedstawić w uproszczonej formie, żeby wzbudzić zainteresowanie i rozpalić ciekawość.

Wydarzenie zorganizował Szkolny Zespół Matematyków


Galeria

"Sądeckie epizody kadry oficerskiej II Rzeczpospolitej Polskiej"

W dniach 1-3 marca 2023 r. uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Sączu, Aleksandra Mosurek z kl. 3b, Natalia Ogórek, Hubert Bogdański i Piotr Mosurek z kl. 4b uczestniczyli w konferencji naukowej "Sądeckie epizody kadry oficerskiej II Rzeczpospolitej Polskiej".

Konferencja odbyła się w XXXVII Liceum im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Uczniowie II LO zaprezentowali postać Bronisława Pierackiego, a także przedstawili historię naszej szkoły.

W ramach wyjazdu młodzież wzięła również udział w Narodowym Dniu Żołnierzy Wyklętych, zwiedziła Zamek Królewski, Muzeum Narodowe, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Cmentarz na Powązkach. Organizatorem konferencji była Sądecka Biblioteka Pedagogiczna i Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Konferencja została objęta patronatem honorowym przez wicepremiera, ministra kultury Piotra Glińskiego.

Opiekę nad uczniami sprawował mgr Krzysztof Siemion.


Galeria

Regulamin Konkursu

Uprzejmie informujemy, że 31.O3. 2023 r. w II LO odbędzie się kolejna, XXIII edycja Przeglądu Form Kabaretowych „ FAFIK”. Zapraszamy do wzięcia  udziału w tegorocznej imprezie wszystkich miłośników skeczy, piosenek kabaretowych, scenek rodzajowych, monologów, dialogów, form tanecznych. Przegląd ma charakter „open”, a więc nie ma w nim podziału na kategorie – wszystkie występy oceniane są w dokładnie ten sam sposób. Karty zgłoszeniowe należy złożyć do 10.03.2023 r. u organizatorów „FAFIKA” Pani Kingi Szostak oraz Pana Mariusza Skowrona.Regulamin XXIII Festiwalu Form Kabaretowych FAFIK 20231.W przeglądzie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół, także spoza Nowego Sącza.


2.Formuła Festiwalu zakłada możliwość mieszanych składów, tzn. uczestnikami mogą być osoby zarówno z różnych klas jak i z różnych szkół.


3.Przegląd odbywa się w dwu kategoriach:

 

a) skecz, scenka rodzajowa, monolog itp.

b) piosenka 


4.Czas trwania prezentacji scenicznej powinien mieścić się w 10 - 12 minutach (dotyczy obu kategorii!)


5.Prezentacje sceniczne mogą być własne lub zapożyczone


6.Wszystkie podmioty wykonawcze zobowiązane są do przekazania formularza zgłoszeniowego Samorządowi Uczniowskiemu II LO.


7.Jury ocenia oryginalność prezentacji, poziom wykonawczy i sceniczną osobowość.


8.Kolejność występów podczas eliminacji jest losowana.


9.Nagrody regulaminowe Festiwalu:

  • I miejsce w kategorii „piosenka”
  • I miejsce w kategorii „formy kabaretowe”
  • Nagroda Publiczności
  • nagroda główna GRAND PRIX – „Zielona Gęś”


10.Oprócz nagród regulaminowych przewidziane są też nagrody pozaregulaminowe (wyróżnienia) przyznawane przez instytucje i osoby prywatne


11.Zgłoszenia do udziału w Festiwalu do 17 marca 2023 (bezpośrednio do Samorządu II LO)