Akcja społeczności II LO dla Wiktorii


120-lecie II LO

Jubileusz 120-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu

 

„Kiedy szukam w pamięci tego, co dało mi poczucie trwałości w moim życiu i co usprawiedliwia moje istnienie, kiedy podliczam godziny, których na pewno nie zmarnowałem – odnajduję zawsze te wędrówki, których nie mógłbym zawdzięczać największej fortunie i najwyższemu stanowisku. Wspomnienia (…) – tego nie można kupić za żadne pieniądze”.

                                                                                                                     /Waldemar Łysiak/W tym roku mija 120 lat od powstania II Liceum im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu. Jej historia jest niezwykle ciekawa. Początki liceum sięgają roku 1903, kiedy to swą działalność rozpoczęła Prywatna Szkoła Żeńska. Powstała z inicjatywy Wincentego Tyrana, Apolinarego Maczugi i Bronisławy Loschówny. W roku szkolnym 1925/1926 szkoła przybrała imię Marii Konopnickiej. Przez wszystkie lata swego istnienia, mimo zmieniających się czasów i warunków, zawsze była ostoją dla swoich wychowanków oraz gwarancją wysokiego poziomu nauczania i wychowania w poszanowaniu tradycji i wartości etycznych.


Uroczystość rozpoczęła się 20.10.2023 r. o godz. 14:00, kiedy to z budynku Szkoły wyruszył uroczysty korowód, w którym udział wzięli wszyscy uczniowie II LO. Pochód przeszedł na Sądeckie Planty, gdzie odbyła się krótka część artystyczna przybliżająca postać patronki II LO - Marii Konopnickiej.

O godz. 15:00 wszyscy zgromadzili się w Kościele pod wezwaniem Św. Kazimierza na uroczystej Mszy Świętej, którą prowadził biskup Stanisław Salaterski, Ksiądz Proboszcz Jan Siedlarz oraz Ksiądz Jakub Piekielny, a uświetnił chór II LO pod przewodnictwem Siostry Cecylii Bąk.

O godz. 16:00 uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście udali się do MCK „Sokół” na uroczystą galę z okazji 120-lecia II LO. Jako pierwsza głos zabrała pani Dyrektor Dorota Smaga. Na wstępnie powitała wszystkich tak licznie zgromadzonych gości. W swoim chwytającym za serce przemówieniu nawiązała do słów hymnu II LO „Roty” Marii Konopnickiej Nie rzucim ziemi skąd nasz ród! Nie damy pogrześć mowy. Polski my naród, polski lud, Królewski szczep Piastowy mówiąc, ze przez te 120 lat wiele się zmieniło, ale nie zmieniło się jedno, że nasza szkoła była i jest oddana Polsce, a młodzieży przekazywane są te najważniejsze wartości - prawda, patriotyzm, poszanowanie ojczyzny. Pani dyrektor Dorota Smaga zwróciła się następnie do absolwentów mówiąc, że są naszą dumą, za co otrzymała gromkie brawa. Następnie głos zabrali: Małopolska Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak, w imieniu Prezydenta Miasta Nowego Sącza Radny Piotr Lachowicz, w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego Radna Marta Mordarska oraz wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk i Radny Leszek Zegzda.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się miejscy Radni, Dyrektorzy placówek oświatowych, emerytowani i obecni Nauczyciele oraz liczni Absolwenci i Uczniowie.

Po pełnej wzruszeń uroczystości wszyscy udali się do budynku Szkoły. Cala Szkoła była odświętnie udekorowana, a sale pełne starych dzienników, kronik i Złotych Ksiąg pozwalały absolwentom odbyć sentymentalną podróż do czasów nauki w II Liceum. W każdej Sali przygotowane zostały również tematyczne prezentacje multimedialne.


Z serca dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom i całej społeczności szkolnej za wspólnie przeżywaną radość z jubileuszowego spotkania!


Galeria

Zmarł emerytowany nauczyciel II LO

Portal Sądeczanin - link do artykułu

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej


Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Dzień Komisji Edukacji Narodowej to święto, które zawsze jest okazją do wspólnego celebrowania przez uczniów i nauczycieli. W tym roku akademia z tej okazji odbyła się już we czwartek, 12 października.

Na szkolnej auli spotkało się grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi oraz nauczyciele emerytowani, aby wspólnie z Dyrekcją Szkoły świętować ten wielki dzień.

Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem klasy 2a, która była odpowiedzialna za organizację uroczystości. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Dorota Smaga, która w pięknych słowach podziękowała nauczycielom za trud ich pracy. Swoją wdzięczność wyraził także Przewodniczący Rady Rodziców, Pan Michał Wituszyński, oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Paulina Majowska.

W programie artystycznym uczniowie i uczennice klasy 2a, pod kierunkiem swojej wychowawczyni Pani Małgorzaty Pazdan, przedstawili trudy pracy nauczyciela i podkreślili wdzięczność wszystkich wychowanków za zaangażowanie.

W dniu Święta Komisji Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom oświaty składamy serdeczne życzenia!


Galeria

Uroczyste Ślubowanie Klas Pierwszych

W dniu 5 października 2023 roku odbyło się Uroczyste Ślubowanie Klas Pierwszych. Uczniowie wraz z wychowawcami wzięli udział we Mszy Świętej, która odbyła się w Kościele pw. Św. Kazimierza.

Następnie udali się do kina Helios, gdzie miała miejsce akademia. Pani Dyrektor Dorota Smaga oficjalnie przyjęła uczniów do grona społeczności uczniowskiej. Głos zabrali także przedstawiciel Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz klas pierwszych.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie aktu ślubowania. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, w której uczniowie klasy drugiej przedstawili życie w Zielonej Budzie w humorystycznym tonie. Odnieśli się również do tradycji i historii naszej szkoły. Ostatnim punktem dnia był seans filmowy - "Raport Pileckiego".

Uroczystość Ślubowania Klas Pierwszych została przygotowana przez uczniów klasy 2f z pomocą wychowawczyni, p. Doroty Zygmunt.

 

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów, radości z nauki oraz niezapomnianych chwil spędzonych w naszym II LO.


Galeria

Sprzątamy dla Polski!

💚 II LO💚Sprzątamy Dla Polski! 💚  

W dniu 4 października 2023 roku w całej Polsce odbywa się akcja sprzątania lasów i okolicznych terenów zielonych. Uczniowie klas 1e, 2c oraz 3b wraz z wychowawcami włączyli się w VI edycję akcji i sprzątali teren Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu.

Wydarzenie Sprzątamy Dla Polski skierowane jest w szczególności do przedstawicieli młodego pokolenia - młodych społeczników, młodzieżowych radnych, osób zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych czy samorządów uczniowskich i studenckich.

W ostatnich edycjach udział wzięło ponad milion wolontariuszy, którzy sprawili, że ich małe ojczyzny stały się piękniejsze i pokazali, jak ważna jest troska o wspólne dobro! Śmiało można stwierdzić, że wszyscy uczestnicy akcji to EKO-PATRIOCI! 🌳♻ 


Galeria

Europejski Dzień Języków

W dniu 28 września w naszej szkole miały miejsce coroczne obchody Europejskiego Dnia Języków. Na początku wydarzenia uczniowie mogli zapoznać się z prezentacją na temat działań podejmowanych przez naszą szkołę jako członka Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Prezentacja została przygotowana przez p. Iwonę Kitę, szkolnego koordynatora Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Następnie uczennice naszego liceum oraz liceum nr V pod kierunkiem Emilii Król brawurowo zatańczyły kankana, czym porwały całą publiczność do zabawy i oklasków. Kolejnym punktem programu była prezentacja pt. „Dlaczego warto uczyć się języków obcych” przedstawiona przez Natalię Brzezinę oraz Damiana Pawlika. Zebranym na widowni uczniom klas pierwszych uczennica klasy drugiej Zofia Krupa przybliżyła tajniki konkursu na prezentację lub film pt. „Niemiecki w roli głównej.” Następnie odbyła się krótka projekcja wybranych prac. Na zakończenie uczniowie wysłuchali wykładu pracownika naukowego Wydziału Nauk Humanistycznych Akademii Nauk Stosowanych - p. Joanny Loesch. Wykład dotyczył lokalizacji gier komputerowych i ich tłumaczeń.


Galeria