Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Do bogatej tradycji naszej szkoły należy coroczne święto dedykowane językowi ojczystemu. Ustanowione dwadzieścia cztery lata temu decyzją uczestników 30. sesji Konferencji Generalnej UNESCO, przypada każdego roku na dzień 21 lutego.

Dzień później w sali kinowej II LO odbyła uroczysta akademia poświęcona mowie polskiej. Weronika Zacłona i Damian Pawlik - uczniowie klasy 3 a przypomnieli historię święta oraz okoliczności, które skłoniły UNESCO do jego ustanowienia. W bogatą historię polskiego dziedzictwa językowego wprowadzili zgromadzonych młodzi aktorzy z klasy 2f: Żaneta Bodurka, Louiza Colin, Julia Iwańska, Patrycja Król, Maciej Motak, Wiktoria Popardowska, Ewelina Słowińska, Michał Szarata, Anita Tokarczyk. Świetnie odegrana scenka z upersonifikowaną Mową, tłumaczącą uczniom swą bogatą historię, wzbogaciły wiersze polskich poetów oraz piosenki , m. in. "Ojczyzna" czy "Powrócisz tu" w wykonaniu Angeliki Król (3c), Anny Gromali (2e) - wokal; Katarzyny Janur (1a) - pianino, Michała Pulita (2b) - klarnet.

Część drugą uroczystości organizatorki: Krystyna Sikora i Dorota Dudek przeznaczyły na zadania konkursowe związane z językiem. W trzech rundach spotykały się pięcioosobowe grupy uczniów reprezentujących klasy od pierwszej do trzeciej. "Potyczki" z ortografią wygrała Izabela Nędza z klasy 1a, otrzymując honorowy tytuł "Księżniczki Ortografii". Najlepiej radziła sobie z pułapkami językowymi - "Mistrzyni" Natalia Kyrcz z klasy 3a . Trzecią konkurencję o tytuł "Króla nienagannej dykcji " wywalczył uczeń klasy 3h, Arkadiusz Śmiertka. Zwycięzcom gratulujemy!

Dziękujemy organizatorkom za zorganizowanie święta języka ojczystego, Paniom dyrektorkom za zaszczycenie swą obecnością projektu i ufundowanie nagród książkowych dla zdobywców pierwszych miejsc w rozgrywanych konkurencjach, uczestnikom na widowni za współpracę z organizatorkami, obsłudze technicznej - uczniom z klasy 2c.

Kolejne potyczki z językiem już za rok!


Galeria

"Perły Sądecczyzny" - XI edycja

Cel i tematyka konkursu

§ 1

1.     Kategoria: ”Perły Sądecczyzny” – uchwycić urok naszego regionu (ujęcia pejzaży, krajobrazów wiejskich, miejskich lub peryferii, przyrody, architektury, wnętrz itp., ukazujące tereny Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego).

2.     Kategoria: „Człowiek” – istota ludzka składa się nie tylko z cech fizycznych, ale i z ducha, którego nie widać gołym okiem… Czy potrafisz uchwycić „to coś” (dowolnie rozumiany portret przedstawiciela lub przedstawicieli gatunku homo sapiens: twarz, popiersie, cała postać lub inne).

3.     Kategoria: „Ruch, gwar, miasto dookoła…” – życie płynie, ucieka minuta za minutą, w każdym momencie coś się dzieje… A gdyby tak schwytać ulotną chwilę, gdyby ją uwiecznić? (scenka rodzajowa, zdjęcie reporterskie, fotografia przypadku…).

 

Zasady konkursu

§ 2

1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń szkoły podstawowej (klasy 6-8) i ponadpodstawowej.

2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te fotografie, które nie zostały uprzednio

zgłoszone do innego konkursu.

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 

Zasady uczestnictwa

§ 3

1. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu jedno zdjęcie pojedyncze lub 1 zestaw zdjęć w każdej kategorii (1 zestaw w tym konkursie to seria składająca się z maksimum 3 zdjęć, tworzących określoną zamkniętą całość).

2. Sposób przesłania prac konkursowych:

  • Forma elektroniczna: Oryginalne fotografie należy zapisać w formacie plików JPEG i przesłać na adres mailowy: perlysadecczyzny@gmail.com

3. Wszystkie prace zostaną umieszczone w serwisie Instagram pod nazwą; perlysadecczyzny

4. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w oryginale fotografii zgłoszonej do Konkursu, jeżeli była ona poddana obróbce.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości lub wielkości pliku, oraz fotografii, które prezentują treści niezgodne z tematyką konkursu lub w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.

6. Prace konkursowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2023.

7. Prace powinny zawierać następujące informacje: rodzaj kategorii, tytuł zdjęcia lub zestawu, imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły do której uczęszcza autor fotografii, imię i nazwisko opiekuna artystycznego. Ponadto każdy uczestnik konkursu obowiązany jest dołączyć oświadczenie (załącznik 1) – do pobrania na stronie internetowej szkoły: http://www.2lo.edu.pl

8. Prace do których nie zostanie dołączone w/w dane i oświadczenie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

 

Nagrody

§ 4

1.   Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane atrakcyjne nagrody i wyróżnienia.

2.   Dodatkowo zostanie przyznana nagroda publiczności wyłoniona na podstawie ilości polubień pod pracą.

2. Laureatów konkursu poinformujemy telefonicznie. 

3. O terminie wręczenia nagród zwycięzców konkursu poinformujemy.


Komisja oceniająca

§ 5

W skład jury konkursowego wchodzą: Piotr Droździk, Katarzyna Bielak, Alicja Przybyszowska, Marta Jacak.

1. Zadaniem Komisji oceniającej jest:

a) kwalifikacja zgłoszonych fotografii do udziału w Konkursie,

b) ocena zgłoszonych fotografii,

c) przyznanie nagród,

d) wybór fotografii przeznaczonych na wystawę.

2. Przy ocenie zdjęć uwzględnia się:

- kryteria merytoryczne,

- wartość artystyczną,

- jakość techniczną i poziom estetyczny prac.

 

Dodatkowe informacje

§ 6

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela, pani Marta Jacak

tel. II LO 18 442 05 06

regulamin konkursu umieszczony jest na stronie internetowej:

www.2lo.edu.pl


Walentynki w 2 LO

Społeczność uczniowska II LO w wyjątkowy sposób obchodziła tegoroczne Święto Zakochanych. Poprzedzone one zostało pocztą walentynkową, dzięki której młodzież mogła przekazać swoim bliskim przyjaciołom serdeczną korespondencję.

W dniu 14.02.2023 r. Samorząd Uczniowski zorganizował ściankę walentynkową, przy której fotografowie szkolni wykonywali pamiątkowe zdjęcia.

Tego samego dnia w hali sportowej II LO odbywał się całodniowy turniej par w piłce siatkowej, za którego organizację odpowiedzialna była Pani Agnieszka Sikora.

Zwieńczeniem Walentynek stała się zorganizowana dzień później przez Samorząd Uczniowski dyskoteka karnawałowa poprowadzona przez znakomitego dj Porke. W trakcie trwania imprezy młodzież wybrała króla i królową balu, którymi zostali Antonina Szostak z kl. 1c oraz Karol Siedlarz z kl. 3g. Gratulujemy zwycięzcom!


Galeria

Polonez na płycie sądeckiego Rynku

W dniu 26.01.2023 r. w wielki parkiet taneczny zamienił się nowosądecki rynek. Już po raz piętnasty sądeccy maturzyści spotkali się przed Ratuszem, by zatańczyć tradycyjnego Poloneza. Kiedy rozległy się jego dźwięki, tanecznym krokiem ruszyło prawie pół tysiąca młodzieży . Przodowali im w przepięknych, staropolskich strojach tancerze Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Sądeczanie. W pierwszych parach zatańczyli prezydent Ludomir Handzel, wiceprezydent Magdalena Majka, jak również Małgorzata Belska - dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta w Nowym Sączu, których dostojnym krokiem poprowadzili reprezentanci maturzystów II LO: Aleksandra Dobosz, Mateusz Krawczyk oraz Piotr Owsianka.

Tym symbolicznym, tanecznym akcentem zaczęło się wielkie odliczanie do egzaminów dojrzałości.

Już dzisiaj życzymy Wam kochane koleżanki i koledzy jak najlepszych wyników maturalnych, które umożliwią podjęcie studiów na upragnionych kierunkach i uczelniach.

Powodzenia!


Galeria

Dzień tematyczny - dzień piżamy!

27 stycznia 2023 r. w ostatnich chwilach nauki przed zimowymi feriami Samorząd Uczniowski zorganizował w II LO kolejny dzień tematyczny. Tym razem społeczność „Zielonej Budy” za najdoskonalszy ubiór szkolny wybrała piżamy! Młodzież przyjęła ten pomysł z wielką aprobatą i entuzjazmem. Było wesoło, kolorowo, przytulnie i bardzo klimatycznie. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w Dniu Nocnego Stroju. Po raz kolejny potwierdzacie Kochani integralność naszej szkolnej rodziny! 


Galeria

Polonez maturzystów na 100 dni przed maturą

W dniu 23.01.2023 r. na 100 dni przed egzaminem maturalnym uczniowie klas czwartych II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu wraz z Dyrekcją oraz Wychowawcami w tanecznym, dostojnym rytmie zatańczyli w szkolnej hali sportowej poloneza w wykonaniu Krzesimira Dębskiego z filmu „Pan Tadeusz". Taneczny orszak poprowadzili Pani dyrektor Dorota Smaga wraz z uczniem z klasy 4A Mateuszem Krawczykiem. Wspólny polonez zaakcentowany został kolorem zielonym, niosącym moc nadziei i duchowego wsparcia dla tegorocznych maturzystów podczas nadchodzących egzaminów dojrzałości. Taniec przebiegał w podniosłej atmosferze i spotkał się z wielkim uznaniem społeczności „Zielonej Budy”. Wydarzenie to na stałe wpisze się w tradycję II LO.

Za organizację imprezy odpowiedzialny był Samorząd Szkolny.


Galeria

Zmiany, zmiany...

Z wielką radością informujemy, że z inicjatywy Pani dyrektor Doroty Smagi oraz Rady Rodziców przeprowadzony został w naszym liceum generalny remont sali lekcyjnej nr 18.

Sala ta wyposażona została w nowoczesny sprzęt multimedialny, co w zdecydowanej mierze wpłynie na jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej.

To kolejna wyremontowana sala.

Dziękujemy!

Wspólna akcja świąteczna - Samorządu Uczniowskiego, Szkolnego Klubu Wolontariatu 2 LO i Szkolnego Koła PCK