Wycieczki zagraniczne

WYCIECZKI I WYCIECZKI ZAGRANICZNE:

Nowe przepisy: RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz zasady organizacji wyjazdów zagranicznych.