„Sądeckie Epizody Kadry Oficerskiej II Rzeczypospolitej”

W dniu 19.09.2022 w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ odbyła się konferencja historyczna pt. „Sądeckie Epizody Kadry Oficerskiej II Rzeczypospolitej”. Celem konferencji było poszerzanie stanu wiedzy na temat działalności niepodległościowej polskich oficerów związanych z sądecczyzną oraz poznawanie i prezentowanie historii ziemi sądeckiej i miasta Nowego Sącza. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr. 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu był reprezentowany przez uczniów: Aleksandrę Mosurek z kl 3b, Natalię Ogórek z kl. 4b i Piotra Mosurka z kl. 4b. Przygotowali oni prezentację i wygłosili prelekcję pt. "Bronisław Pieracki - Syn Ziemi Sądeckiej". Opiekunem naszych prelegentów był p. mgr Krzysztof Siemion. Organizatorami konferencji byli: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu, Miejskie Centrum Kultury SOKÓŁ, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Fundacja „Osądź mnie Boże” im. ks. Władysława Gurgacza. Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.


Galeria

"Rocznica Września"

W dniu 16 września 2022 roku w II Liceum Ogólnokształcącym odbyła się akademia "Rocznica Września". Uroczystość, w czasie której uczczono ofiary II wojny światowej i polskich bohaterów walczących z agresją niemiecką i sowiecką, została zorganizowana przez klasę 3b wraz z wychowawcą p. Krzysztofem Siemionem.


Galeria

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2 LO

Drogie Uczennice! Drodzy Uczniowie!


W październiku odbędą się wybory do Samorządu Uczniowskiego II Liceum Ogólnokształcącego. Samorząd jest reprezentantem społeczności uczniowskiej, a jego przedstawiciele – w szczególności Przewodniczący – są godni naśladowania w zaangażowaniu w życie szkoły.

Jeżeli pragniesz pomóc w rozwoju szkoły, reprezentować uczniów i współpracować z nimi, to zadanie dla Ciebie. Już dziś wypełnij Formularz zgłoszeniowy i weź udział w wyborach na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.


O stanowisko Przewodniczącego mogą ubiegać się uczniowie klas drugich i trzecich, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0 oraz ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą. Do współpracy zapraszamy także uczniów klas pierwszych. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie organizacyjne – szczegóły wkrótce.


Zgłoszenia wraz z uzupełnionym Formularzem zgłoszeniowych u opiekunów SU – p. mgr Kingi Szostak lub p. mgr Joanny Szafran-Gruszczyńskiej do 28 września. 

Zebrania z rodzicami - kl. II i III


Zebrania z rodzicami - klasy I i IV


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Dnia 1 września o godz. 11:00 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023. Wcześniej w kaplicy na Starym Cmentarzu miała miejsce msza święta, podczas której młodzież otrzymała błogosławieństwo na nadchodzący rok edukacji. Tradycyjnie, jako gospodarz szkoły przemawiała Pani Dyrektor mgr Dorota Smaga, która życzyła całej społeczności uczniowskiej wysokich osiągnięć w bieżącym roku szkolnym oraz udanej współpracy z gronem pedagogicznym.

Minutą ciszy oddano cześć bohaterom września 1939 roku.

Po uroczystości inauguracyjnej uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.


Galeria

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 - kwestie organizacyjne

Spotkanie z Panią dyrektor mgr Dorotą Smagą na boisku szkolnym, następnie spotkania z Wychowawcami w salach:


Klasy I:

1a - sala 2 (parter), wychowawca mgr Małgorzata Pazdan,

1b - sala 22 (drugie piętro), wychowawca mgr Ewelina Krupa

1c - sala 12 (pierwsze piętro), wychowawca mgr Agata Żelasko

1d - sala 3 (parter), wychowawca mgr Monika Dębska - Marchut

1e - sala 14 (pierwsze piętro), wychowawca mgr Iwona Wituszyńska

1f - sala 18 (drugie piętro), wychowawca mgr Dorota Zygmunt


Klasy II:

2a - sala 27

2b - sala 4

2c - aula

2d - sala 6

2e - sala 28

2f - sala 21

2g - boisko


Klasy III:

3a - sala 5

3b - sala 8

3c - sala 15

3d - sala 19

3e - sala 17

3f - sala 11

3g - sala 16

3h - boisko

3i - sala 20


Klasy IV:

4a - sala 13

4b - sala 10

4c - sala 29

4d - sala 7

4e - sala kinowa

4f - sala 9Wracamy do szkoły!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Godz. 10:00 - msza święta w kaplicy pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na Starym Cmentarzu

Godz. 11:00 - uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej