120-lecie II LO
Zdjęcie tytułowe 120-lecie_2lo-169bde4c0d-f4ea-4c4b-9f36-dade1aec2c12.jpg w newsie 120-lecie II LO

Jubileusz 120-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu

 

„Kiedy szukam w pamięci tego, co dało mi poczucie trwałości w moim życiu i co usprawiedliwia moje istnienie, kiedy podliczam godziny, których na pewno nie zmarnowałem – odnajduję zawsze te wędrówki, których nie mógłbym zawdzięczać największej fortunie i najwyższemu stanowisku. Wspomnienia (…) – tego nie można kupić za żadne pieniądze”.

                                                                                                                     /Waldemar Łysiak/W tym roku mija 120 lat od powstania II Liceum im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu. Jej historia jest niezwykle ciekawa. Początki liceum sięgają roku 1903, kiedy to swą działalność rozpoczęła Prywatna Szkoła Żeńska. Powstała z inicjatywy Wincentego Tyrana, Apolinarego Maczugi i Bronisławy Loschówny. W roku szkolnym 1925/1926 szkoła przybrała imię Marii Konopnickiej. Przez wszystkie lata swego istnienia, mimo zmieniających się czasów i warunków, zawsze była ostoją dla swoich wychowanków oraz gwarancją wysokiego poziomu nauczania i wychowania w poszanowaniu tradycji i wartości etycznych.


Uroczystość rozpoczęła się 20.10.2023 r. o godz. 14:00, kiedy to z budynku Szkoły wyruszył uroczysty korowód, w którym udział wzięli wszyscy uczniowie II LO. Pochód przeszedł na Sądeckie Planty, gdzie odbyła się krótka część artystyczna przybliżająca postać patronki II LO - Marii Konopnickiej.

O godz. 15:00 wszyscy zgromadzili się w Kościele pod wezwaniem Św. Kazimierza na uroczystej Mszy Świętej, którą prowadził biskup Stanisław Salaterski, Ksiądz Proboszcz Jan Siedlarz oraz Ksiądz Jakub Piekielny, a uświetnił chór II LO pod przewodnictwem Siostry Cecylii Bąk.

O godz. 16:00 uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście udali się do MCK „Sokół” na uroczystą galę z okazji 120-lecia II LO. Jako pierwsza głos zabrała pani Dyrektor Dorota Smaga. Na wstępnie powitała wszystkich tak licznie zgromadzonych gości. W swoim chwytającym za serce przemówieniu nawiązała do słów hymnu II LO „Roty” Marii Konopnickiej Nie rzucim ziemi skąd nasz ród! Nie damy pogrześć mowy. Polski my naród, polski lud, Królewski szczep Piastowy mówiąc, ze przez te 120 lat wiele się zmieniło, ale nie zmieniło się jedno, że nasza szkoła była i jest oddana Polsce, a młodzieży przekazywane są te najważniejsze wartości - prawda, patriotyzm, poszanowanie ojczyzny. Pani dyrektor Dorota Smaga zwróciła się następnie do absolwentów mówiąc, że są naszą dumą, za co otrzymała gromkie brawa. Następnie głos zabrali: Małopolska Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak, w imieniu Prezydenta Miasta Nowego Sącza Radny Piotr Lachowicz, w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego Radna Marta Mordarska oraz wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk i Radny Leszek Zegzda.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się miejscy Radni, Dyrektorzy placówek oświatowych, emerytowani i obecni Nauczyciele oraz liczni Absolwenci i Uczniowie.

Po pełnej wzruszeń uroczystości wszyscy udali się do budynku Szkoły. Cala Szkoła była odświętnie udekorowana, a sale pełne starych dzienników, kronik i Złotych Ksiąg pozwalały absolwentom odbyć sentymentalną podróż do czasów nauki w II Liceum. W każdej Sali przygotowane zostały również tematyczne prezentacje multimedialne.


Z serca dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom i całej społeczności szkolnej za wspólnie przeżywaną radość z jubileuszowego spotkania!


Galeria