O szkole

II Liceum Ogólnokształcącym uczy się ok. 1100 młodzieży w 35 oddziałach. Klasy liczą 25-32 uczniów. Nauka języków i informatyki odbywa się w grupach. Wysoki poziom nauczania języków obcych i innych przedmiotów ogólnokształcących zapewnia dobrze przygotowana do pracy kadra pedagogiczna licząca 76 osób /54 - dyplomowanych, 11 - mianowanych, 9 - kontraktowych, 2- stażystów/.


Wszyscy nauczyciele mają wyższe wykształcenie, 20 stopnie specjalizacji zawodowej, 3 pełni funkcje nauczycieli - doradców Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego. Absolwenci wracają do szkoły, ale już w nowej roli. W chwili obecnej 22 nauczycieli to absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej.


Szkoła nasza należy do Klubu Najstarszych Szkół Polskich i sieci szkół stowarzyszonych z UNESCO. Stanowi to wyraz uznania dla pracy całego zespołu pedagogicznego, uczniów i rodziców.


Liceum nasze należy do Towarzystwa im. Marii Konopnickiej i współpracuje ze szkołami na terenie całej Polski noszącymi imię poetki, poprzez wspólne imprezy i konkursy. W 1988 r., w 85-lecie szkoły byliśmy organizatorami XIV Ogólnokrajowego Zjazdu Szkół im. Marii Konopnickiej. W 1997 r. uczestniczyliśmy w Światowym Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej w Przedborzu z udziałem młodzieży - rodaków z ośmiu krajów.


Uczniom wyróżniającym się możemy przyznać indywidualny tok nauki. Efektem pracy nauczycieli z młodzieżą uzdolnioną jest ich udział w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu okręgowym i centralnym, licznych konkursach. Możemy poszczycić się laureatami Olimpiady Języka Angielskiego, Języka Francuskiego, Języka Polskiego, Języka Rosyjskiego, zwycięzcami Olimpiady Biologicznej, Ekologicznej, Olimpiady Historycznej i Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Z historyków - olimpijczyków szczebla centralnego można by zorganizować liczną klasę.


Wysokie wymagania stawiane uczniom owocują w przyjęciach na studia. Według opinii absolwentów i rodziców jesteśmy szkołą wymagającą, ale taką, która stwarza życzliwą atmosferę dla samorealizacji i rozwoju zainteresowań wszystkich uczniów. Samorząd Uczniowski prowadzi radiowęzeł, wydaje swoją gazetkę. Szkolne Koło PCK jest organizatorem licznych akcji charytatywnych. Działa koło sportowe, a jego członkowie wygrywają z rówieśnikami rozgrywki piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej, kontynuując tradycje Klubu Sportowego "Nawojka". Zajęcia sportowe odbywają się również w soboty i w przerwach wolnych od nauki. Członkowie SKKT zdobywają trofea turystyczne w rajdach krajowych i międzynarodowych np. Polska Słowacja. Sarni przygotowują dla kolegów liczne wycieczki piesze i górskie. Corocznie we wrześniu odbywa się tradycyjny rajd o puchar dyrektora szkoły. Organizujemy również naukowe wycieczki geograficzne, ekologiczne, historyczne i polonistyczne.


W szkole uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach kół zainteresowań - biologicznym, historycznym i chemicznym. Dysponujemy bardzo dobrze wyposażoną pracownią biologiczną. Wszystkie klasy pierwsze i drugie realizują program z informatyki.


II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu wychowało wielu wspaniałych ludzi różnych profesji, zadowolonych z wyboru drogi życiowej, oddanych w swojej działalności miastu i Polsce.