Walentynkowy Turniej Par w Piłce Siatkowej

W dniu 9.02.2024 r. odbył się Walentynkowy Turniej Par w Piłce Siatkowej. Uczestniczyły 53 pary. Każdy zespół otrzymał pamiątkową różę oraz słodycze, a cztery pierwsze pary dodatkowe nagrody i dyplomy.

Czołowe miejsca w turnieju zajęli:

1. Amelia Tokarczyk 4F i Bartosz Michalik 3C,

2. Wiktoria Plata 3E i Kacper Szewczyk 3E,

3. Alicja Jeleń 4I i Maciej Chronowski 4I,

4. Nadia Plata 4I i Miłosz Jasiurkowski 1E.

Serdecznie gratulujemy!

Organizatorem turnieju była p. Agnieszka Sikora wraz ze Szkolnymi Organizatorami Sportu.


Galeria

"Perły Sądecczyzny" - XII edycja

REGULAMIN

konkursu fotograficznego dla uczniów

szkół ponapodstawowych

 


II Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu

ogłasza

XII edycję konkursu fotograficznego.

pt. „PERŁY SĄDECCZYZNY”Cel i tematyka konkursu

§ 1

1.     Kategoria: ”Perły Sądecczyzny” – uchwycić urok naszego regionu (ujęcia pejzaży, krajobrazów wiejskich, miejskich lub peryferii, przyrody, architektury, wnętrz itp., ukazujące tereny Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego).

2.     Kategoria: „Człowiek” – istota ludzka składa się nie tylko z cech fizycznych, ale i z ducha, którego nie widać gołym okiem… Czy potrafisz uchwycić „to coś” (dowolnie rozumiany portret przedstawiciela lub przedstawicieli gatunku homo sapiens: twarz, popiersie, cała postać lub inne).

3.     Kategoria: „Ruch, gwar, miasto dookoła…” – życie płynie, ucieka minuta za minutą, w każdym momencie coś się dzieje… A gdyby tak schwytać ulotną chwilę, gdyby ją uwiecznić? (scenka rodzajowa, zdjęcie reporterskie, fotografia przypadku…).

 

Zasady konkursu

§ 2

1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń szkoły ponadpodstawowej.

2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te fotografie, które nie zostały uprzednio

zgłoszone do innego konkursu.

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 

Zasady uczestnictwa

§ 3

1. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu jedno zdjęcie pojedyncze lub 1 zestaw zdjęć w każdej kategorii (1 zestaw w tym konkursie to seria składająca się z maksimum 3 zdjęć, tworzących określoną zamkniętą całość).

2. Sposób przesłania prac konkursowych:

  • Forma elektroniczna: Oryginalne fotografie należy zapisać w formacie plików JPEG i przesłać na adres mailowy: perlysadecczyzny@gmail.com

3. Wszystkie prace zostaną umieszczone w serwisie Instagram pod nazwą; perlysadecczyzny

4. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w oryginale fotografii zgłoszonej do Konkursu, jeżeli była ona poddana obróbce.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości lub wielkości pliku, oraz fotografii, które prezentują treści niezgodne z tematyką konkursu lub w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.

6. Prace konkursowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2024.

7. Prace powinny zawierać następujące informacje: rodzaj kategorii, tytuł zdjęcia lub zestawu, imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły do której uczęszcza autor fotografii, imię i nazwisko opiekuna artystycznego. Ponadto każdy uczestnik konkursu obowiązany jest dołączyć oświadczenie (Załącznik 1) – do pobrania na stronie internetowej szkoły: http://www.2lo.edu.pl

8. Prace do których nie zostanie dołączone w/w dane i oświadczenie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

 

Nagrody

§ 4

1.   Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane atrakcyjne nagrody i wyróżnienia.

2.   Dodatkowo zostanie przyznana nagroda publiczności wyłoniona na podstawie ilości polubień pod pracą.

2. Laureatów konkursu poinformujemy telefonicznie. 

3. O terminie wręczenia nagród zwycięzców konkursu poinformujemy.


Komisja oceniająca

§ 5

W skład jury konkursowego wchodzą: Piotr Droździk, Katarzyna Bielak, Alicja Przybyszowska, Marta Jacak.

1. Zadaniem Komisji oceniającej jest:

a) kwalifikacja zgłoszonych fotografii do udziału w Konkursie,

b) ocena zgłoszonych fotografii,

c) przyznanie nagród,

d) wybór fotografii przeznaczonych na wystawę.

2. Przy ocenie zdjęć uwzględnia się:

- kryteria merytoryczne,

- wartość artystyczną,

- jakość techniczną i poziom estetyczny prac.

 

Dodatkowe informacje

§ 6

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela, pani Marta Jacak

tel. II LO 18 442 05 06

regulamin konkursu umieszczony jest na stronie internetowej:

www.2lo.edu.pl

Polonez maturzystów II LO na sto dni przed maturą

W dniu 29.01.2024 r. na 100 dni przed egzaminem maturalnym uczniowie klas czwartych II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu wraz z Dyrekcją oraz Wychowawcami w tanecznym, dostojnym rytmie zatańczyli w szkolnej hali sportowej poloneza w wykonaniu Krzesimira Dębskiego z filmu „Pan Tadeusz". Taneczny orszak poprowadzili Pani dyrektor Dorota Smaga wraz z uczniem z klasy 4A Michałem Buchowiczem. Wspólny polonez zaakcentowany został kolorem zielonym, niosącym moc nadziei i duchowego wsparcia dla tegorocznych maturzystów podczas nadchodzących egzaminów dojrzałości. Taniec przebiegał w podniosłej atmosferze i spotkał się z wielkim uznaniem społeczności „Zielonej Budy”. Układ taneczny do poloneza przygotowała Pani Agnieszka Sikora.

Za organizację wydarzenia corocznie odpowiedzialna jest Pani Kinga Szostak.


Galeria

XXI edycja Konkursu Piosenki Obcojęzycznej „SZANSONADA”

Dnia 26.01.2024 r. odbyła się XXI edycja Konkursu Piosenki Obcojęzycznej „SZANSONADA”.

 

Przesłuchano 20 podmiotów wykonawczych. Jury po burzliwych obradach zdecydowało przyznać nagrody i wyróżnienia w 3 kategoriach: Soliści, Duety oraz Zespoły.

 

W kategorii SOLIŚCI:

- wyróżnienie za RAPSODIĘ otrzymała MAJA GAGATEK (kl. 4F);

- wyróżnienie za MARZENIE otrzymała JULIA NAZIMEK (kl. 4D);

- III miejsce dla NATALII GOŁĄB (kl. 2A);

- II miejsce dla GABRIELI RADOMSKIEJ (kl. 1F);

- I miejsce dla MAI CHOCHOROWSKIEJ (kl. 2B).

 

W kategorii DUETY:

- wyróżnienie za ELEGANCJĘ otrzymały: OLIWIA GRZEGORZEK (kl. 1F) i GABRIELA POPIELA (kl. 1A);

- III miejsce dla AMELII LOREK (kl. 4E) i JAKUBA WIERZBANOWSKIEGO;

- II miejsce dla ALEKSANDRY TYKI i NADII GŁÓD (kl. 1D);

- I miejsca w tej kategorii nie przyznano.

 

W kategorii ZESPOŁY:

- wyróżnienie za MUZYCZNE LUFTWAFFE otrzymał zespół WALECZNI W WOJNIE;

- wyróżnienie za IMAGE I ENERGIĘ otrzymał zespół ONE GENIUS;

- III miejsce dla zespołu w składzie: Justyna Szczurek (kl. 4I), Jan Korona (kl. 1A), Jakub Cisowski, Faustyna Bielak, Zuzanna Zgrzeblak, Julia Bielak oraz Jakub Naglak;

- II miejsce dla zespołu MINIONKI;

- I miejsce (ex aequo) dla zespołów ASTROWAVES oraz THE WONDER.

 

Zwycięzcą tegorocznego konkursu „SZANSONADA” i zdobywcą nagrody głównej GRAND PRIX (bez rozróżnienia na kategorię) został zespół LWIĄTKA.

 

Nagrodę Publiczności otrzymała AGATA PODOBIŃSKA (kl. 1I).

 

 

Jury obradowało w składzie:

Katarzyna Citak (przewodnicząca)

Aleksandra Hobler

Paulina Majowska (przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego)

Mariusz Skowron

Mateusz Cabała


Galeria

Polonez na sądeckim rynku

W dniu 26.01.2024 r. w wielki parkiet taneczny zamienił się nowosądecki rynek. Już po raz szesnasty sądeccy maturzyści spotkali się przed Ratuszem, by zatańczyć tradycyjnego Poloneza. Kiedy rozległy się jego dźwięki tanecznym krokiem ruszyło prawie pół tysiąca młodzieży. Przodowali im w przepięknych, staropolskich strojach tancerze Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Sądeczanie. W pierwszych parach zatańczyli prezydent Ludomir Handzel, wiceprezydent Magdalena Majka, jak również Ilona Kronenberger - dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta w Nowym Sączu, których dostojnym krokiem poprowadzili reprezentanci tegorocznych maturzystów.

Tym symbolicznym, tanecznym akcentem zaczęło się wielkie odliczanie do egzaminów dojrzałości.

Już dzisiaj życzymy Wam drodzy uczniowie klas czwartych jak najlepszych wyników maturalnych, które umożliwią podjęcie studiów na upragnionych kierunkach i uczelniach.

Powodzenia!


Galeria

Akcja charytatywna Serce-Sercu oczami wolontariusza

W konkursie "Akcja charytatywna Serce-Sercu oczami wolontariusza" Justyna Kuś z klasy 3d zajęła 1 miejsce, Aleksandra Szołdrowska z klasy 2f zajęła 2 miejsce.

Gratulujemy!


Galeria

"Od wolnych związków zawodowych do Solidarności"

W dniu 23 stycznia 2024 r. o godzinie 11:00 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu odbyła się sesja edukacyjna dla uczniów, zorganizowana w ramach ósmej edycji projektu edukacyjnego "Historia Solidarności w Małopolsce". Wykład "Od wolnych związków zawodowych do Solidarności" wygłosił dr Dariusz Gorajczyk z IPN Kraków.


Galeria

Rok Mikołaja Kopernika w II LO

W dniu 16.01.2024 w związku z ogłoszeniem przez UNESCO roku 2023 rokiem kopernikańskim, w II LO w nowym Sączu uczczono Mikołaja Kopernika – wybitnego polskiego astronoma, matematyka, prawnika, lekarza i ekonomistę, twórcę teorii heliocentrycznej i autora poświęconego jej dzieła „O obrotach sfer niebieskich”. Uroczystości związane były z 550 rocznicą urodzin i 480 rocznicą śmierci naszego wielkiego rodaka. Zostały zorganizowane przez uczniów klasy 3a oraz nauczycieli historii, fizyki i języka angielskiego z naszej szkoły, którzy przygotowali konferencję i lekcje dotyczące osiągnięć Mikołaja Kopernika.


Galeria