Rekrutacja

Dlaczego?


Renoma i prestiż szkoły

Jesteśmy jednymi z najlepszych liceów na Sądecczyźnie. Co roku zdobywamy wysokie pozycje w ogólnopolskich rankingach szkół ponadgimnazjalnych. Nasi uczniowie biorą udział w olimpiadach i konkursach, zajmując wysokie miejsca. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna świetnie przygotowuję uczniów do matury.


Znakomita hala sportowa

Nasza szkoła wyposażona jest w nowoczesną halę sportową, szatnie i prysznice. Istnieje też dużo zajęć pozalekcyjnych z różnych dyscyplin sportu.


Nowoczesne sale lekcyjne

Posiadamy nowocześnie wyposażone sale lekcyjne, posiadające tablice multimedialne, na których uczniowie wykonują różne zadania. Posiadamy także pracownię językową, w której uczniowie uczą się języków przez czytanie, słuchanie i mówienie przez zestaw słuchawkowy. Pracownia chemiczna i fizyczna umożliwia uczniom wykonywanie doświadczeń pod okiem nauczyciela.


Planowane kierunki kształcenia na rok szkolny 2024/2025

A - matematyka, geografia, j. angielski

B - j. polski, historia, j. angielski

C - matematyka, fizyka, j. angielski

D - biologia, chemia

E - biologia, chemia

F - biologia, chemia

G - matematyka, geografia, j. angielski

H - matematyka, informatyka, j. angielski


Sądecka Dwójka - szkoła marzeń i kuźnia „Małopolskich Talentów”