Przerwa na czytanie!

Przerwa na czytanie!


Akcja promująca czytelnictwo po raz kolejny zawitała do Zielonej Budy. Na zaproszenie Biblioteki Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. We czwartek, 20 października 2022 roku, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udziału w III Międzynarodowej edycji VII Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie. Wydarzenie odbyło się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję, a szczególnie Samorządowi Uczniowskiemu i organizatorkom wydarzenia – p. mgr Irenie Grucy i p. mgr Joannie Szafran-Gruszczyńskiej. 


Galeria

Gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 13 października 2022 r. w auli II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu odbyła się uroczysta gala z okazji Święta Edukacji Narodowej.

W I oficjalnej części uroczystości głos zabrał przewodniczący społeczności uczniowskiej – Dominik Rutkowski, który przypomniał o istocie powołania 14 października 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej oraz podziękował wszystkim pedagogom i pracownikom szkoły za codzienny wysiłek w budowaniu wśród młodzieży postaw szlachetnych, mądrych i godnych naśladowania.

Następnie słowa uznania i podziękowania dla wszystkich zgromadzonych gości przekazała Pani dyrektor mgr Dorota Smaga, podkreślając jak trudnym, pełnym poświęceń i codziennych wyzwań jest zawód nauczyciela. Pani dyrektor życzyła gronu pedagogicznemu wszelkiej pomyślności, zdrowia, sukcesów osobistych i zawodowych oraz podążania za wartościami dobra, piękna i prawdy.

W imieniu szkolnej Rady Rodziców głos zabrał Pan Michał Wituszyński, dziękując dyrekcji oraz wszystkim pedagogom za opiekę, wychowanie oraz wskazywanie dróg młodym ludziom.

Podczas II części uroczystości odbyła się dostojna ceremonia wręczenia Oskarów. Wśród tegorocznych nominowanych i jednocześnie nagrodzonych w 18 kategoriach znalazły się: Panie dyrektor, wszyscy nauczyciele, pedagodzy i psychologowie szkolni, pracownicy administracji i obsługi oraz zasłużeni emeryci.

Całokształt oprawy Święta Edukacji Narodowej przygotowała młodzież z klasy 3 h wraz z wychowawcą Panią mgr Kingą Szostak.


Galeria

Uroczyste Ślubowanie Klas Pierwszych

W dniu 10 października 2022 roku odbyło się Uroczyste Ślubowanie Klas Pierwszych. Uczniowie i uczennice klas pierwszych wraz z wychowawcami rozpoczęli ten dzień Mszą Świętą w Kościele pw. Św. Kazimierza. Następnie w sali kina „Helios” odbyła się akademia. Podczas przemowy Pani dyrektor mgr Dorota Smaga podkreśliła, jak ważną i wzruszającą uroczystością jest ślubowanie. Pozwala ono w pełni stać się członkiem społeczności uczniowskiej. Słowa do młodzieży skierował także Przewodniczący Rady Rodziców, Pan Michał Wituszyński. Zgromadzonych wśród uczniów „Zielonej Budy” powitał również Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Dominik Rutkowski. Punktem kulminacyjnym było uroczyste złożenie aktu ślubowania przez uczniów klas pierwszych zwieńczone wspólnym śpiewem hymnu Szkoły.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna. W bajkową opowieść o „Legendzie Zielonej Budy” młodzież została zabrana przez krasnoludki i Marysię… czyli Marię Konopnicką. W baśniowej konwencji przedstawiona została szkoła i profile poszczególnych klas. Ostatnią część świętowania stanowiła projekcja filmu „Orlęta. Grodno ‘39”.

Uroczystość Ślubowania Klas Pierwszych została przygotowana przez uczniów klasy 2g z pomocą wychowawczyni, Pani mgr Joanny Szafran-Gruszczyńskiej.


Galeria

Licealiada 2022

26.09.2022 r. rozpoczęła się Licealiada Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej. Tego dnia rywalizowali ze sobą uczniowie 2LO - klas 3. W rozgrywkach uczestniczyło 36 zespołów, które zostały rozlosowane do 6 grup. W każdej grupie rozgrywano zawody systemem „Każdy z każdym” po 1 secie do 15 punktów (na 2 punkty przewagi). Każda drużyna po rozegraniu 5 meczów została przypisana do finałowych grup, w których ponownie rozgrywano mecze systemem „każdy z każdym”. Po rozegraniu wszystkich meczów podliczono punktację generalną, na którą składała się punktacja każdego z zespołu klasowego. 1 miejsce w punktacji generalnej wygrała klasa 3I, a 1 miejsce w całym turnieju zdobyła klasa 3G (zespół 1). Drugie miejsce przypadło klasie 3 F (1 zespół), a 3 miejsce uzyskała drużyna z klasy 3H (3 zespół).

Sędziowali: Julian Więcek, Michał Lompart, Michał Brzeziński, Adrian Lelito, Piotr Homoncik, Julia Hyrc, Anna Korus.

27.09.2022 r. to drugi dzień Licealiady, tym razem uczestniczyli w niej uczniowie klas 1. 24 zespoły zostały rozlosowane na 6 grup, w których rozgrywano mecze systemem „każdy z każdym” do 15 punktów (na dwa punkty przewagi). Po rozegraniu wszystkich meczów w fazie grupowej rozpisano poszczególne zespoły, które awansowały do finałowych grup w zależności od uzyskanego miejsca. W punktacji generalnej zwycięzcą okazała się klasa 1 F, która zdominowała również podium w rozgrywkach bezpośrednich: 1 miejsce zajął zespół 4 z klasy 1F, 2 miejsce 1 B zespół 1, a 3 miejsce przypadło zespołowi 1 z klasy 1 F.

28.09.2022 r. to ostatni dzień rozgrywek w ramach Licealiady. W tym dniu rywalizowali ze sobą uczniowie klas 2. 28 zespołów rywalizowało na hali II LO. Po losowaniu każda z drużyn została przydzielona do jednej z 6 grup, w których rozgrywano mecze systemem „każdy z każdym” do 15 punktów (na dwa punkty przewagi). Po rozegraniu wszystkich meczów w fazie grupowej rozpisano poszczególne zespoły, które awansowały do finałowych grup w zależności od uzyskanego miejsca. W punktacji generalnej zwycięzcą okazała się klasa 2 B, uzyskując łącznie 74 pkt, na podium stanęły: 2E zespół1 - 1 miejsce, 2 B zespół 3 zajął 2 miejsce, zaś 3 miejsce przypadło zespołowi 1 z klasy 2 B. Gratulujemy wszystkim zawodnikom sportowej rywalizacji z zachowaniem zasad fair play oraz klasom za głośny doping.

Kolejna edycja już za rok!


Galeria

Rajd SKKT

Rajd SKKT


22. września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w 43. Zlocie Turystycznym im. mjr Juliana Zubka „Tatara” na Łabowskiej Hali. Organizatorem rajdu było sądeckie PTTK. Uczennice 2F – Patrycja Król i Anna Ryba zajęły 1. miejsce w międzyszkolnym konkursie historycznym na temat działań partyzanckich w Beskidzie Sądeckim. Opiekunami rajdu byli p. mgr Mariusz Skowron i p. mgr Łukasz Sommer.


Galeria

„Sądeckie Epizody Kadry Oficerskiej II Rzeczypospolitej”

W dniu 19.09.2022 w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ odbyła się konferencja historyczna pt. „Sądeckie Epizody Kadry Oficerskiej II Rzeczypospolitej”. Celem konferencji było poszerzanie stanu wiedzy na temat działalności niepodległościowej polskich oficerów związanych z sądecczyzną oraz poznawanie i prezentowanie historii ziemi sądeckiej i miasta Nowego Sącza. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr. 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu był reprezentowany przez uczniów: Aleksandrę Mosurek z kl 3b, Natalię Ogórek z kl. 4b i Piotra Mosurka z kl. 4b. Przygotowali oni prezentację i wygłosili prelekcję pt. "Bronisław Pieracki - Syn Ziemi Sądeckiej". Opiekunem naszych prelegentów był p. mgr Krzysztof Siemion. Organizatorami konferencji byli: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu, Miejskie Centrum Kultury SOKÓŁ, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Fundacja „Osądź mnie Boże” im. ks. Władysława Gurgacza. Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.


Galeria

"Rocznica Września"

W dniu 16 września 2022 roku w II Liceum Ogólnokształcącym odbyła się akademia "Rocznica Września". Uroczystość, w czasie której uczczono ofiary II wojny światowej i polskich bohaterów walczących z agresją niemiecką i sowiecką, została zorganizowana przez klasę 3b wraz z wychowawcą p. Krzysztofem Siemionem.


Galeria

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2 LO

Drogie Uczennice! Drodzy Uczniowie!


W październiku odbędą się wybory do Samorządu Uczniowskiego II Liceum Ogólnokształcącego. Samorząd jest reprezentantem społeczności uczniowskiej, a jego przedstawiciele – w szczególności Przewodniczący – są godni naśladowania w zaangażowaniu w życie szkoły.

Jeżeli pragniesz pomóc w rozwoju szkoły, reprezentować uczniów i współpracować z nimi, to zadanie dla Ciebie. Już dziś wypełnij Formularz zgłoszeniowy i weź udział w wyborach na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.


O stanowisko Przewodniczącego mogą ubiegać się uczniowie klas drugich i trzecich, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0 oraz ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą. Do współpracy zapraszamy także uczniów klas pierwszych. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie organizacyjne – szczegóły wkrótce.


Zgłoszenia wraz z uzupełnionym Formularzem zgłoszeniowych u opiekunów SU – p. mgr Kingi Szostak lub p. mgr Joanny Szafran-Gruszczyńskiej do 28 września.