Światowy Dzień Poezji

Po raz kolejny w naszej szkole świętowaliśmy Światowy Dzień Poezji. Uroczystość, której patronuje UNESCO, przypada na 21 marca każdego roku. Od 23 już lat, min. młodzież całego świata czyta wiersze wybranego poety, ta utalentowana poetycko – pisze i przekazuje zainteresowanym.

W akademii zorganizowanej w II LO wzięli udział reprezentanci każdej z klas od pierwszej do trzeciej. W programie wzięli udział uczniowie klas: 2f, 3a, 3b, 3f, którzy czytali wiersze Bolesława Leśmiana, zaś zespół muzyczny zaśpiewał piosenki do tekstów poety.

Spotkanie przygotowały i zorganizowały Pani Krystyna Sikora oraz Pani Dorota Dudek.


Galeria

Dzień Liczby Pi

Uczniowie klas matematycznych naszej szkoły wzięli udział w wykładzie i projekcji filmu, którego celem była promocja nauk ścisłych i technicznych.

Ciągły rozwój, odkrycia i wynalazki wzmagają apetyt naukowców i odbiorców. Niejednokrotnie są to zagadnienia trudne, które wystarczy przedstawić w uproszczonej formie, żeby wzbudzić zainteresowanie i rozpalić ciekawość.

Wydarzenie zorganizował Szkolny Zespół Matematyków


Galeria

"Sądeckie epizody kadry oficerskiej II Rzeczpospolitej Polskiej"

W dniach 1-3 marca 2023 r. uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Sączu, Aleksandra Mosurek z kl. 3b, Natalia Ogórek, Hubert Bogdański i Piotr Mosurek z kl. 4b uczestniczyli w konferencji naukowej "Sądeckie epizody kadry oficerskiej II Rzeczpospolitej Polskiej".

Konferencja odbyła się w XXXVII Liceum im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Uczniowie II LO zaprezentowali postać Bronisława Pierackiego, a także przedstawili historię naszej szkoły.

W ramach wyjazdu młodzież wzięła również udział w Narodowym Dniu Żołnierzy Wyklętych, zwiedziła Zamek Królewski, Muzeum Narodowe, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Cmentarz na Powązkach. Organizatorem konferencji była Sądecka Biblioteka Pedagogiczna i Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Konferencja została objęta patronatem honorowym przez wicepremiera, ministra kultury Piotra Glińskiego.

Opiekę nad uczniami sprawował mgr Krzysztof Siemion.


Galeria

Regulamin Konkursu

Uprzejmie informujemy, że 31.O3. 2023 r. w II LO odbędzie się kolejna, XXIII edycja Przeglądu Form Kabaretowych „ FAFIK”. Zapraszamy do wzięcia  udziału w tegorocznej imprezie wszystkich miłośników skeczy, piosenek kabaretowych, scenek rodzajowych, monologów, dialogów, form tanecznych. Przegląd ma charakter „open”, a więc nie ma w nim podziału na kategorie – wszystkie występy oceniane są w dokładnie ten sam sposób. Karty zgłoszeniowe należy złożyć do 10.03.2023 r. u organizatorów „FAFIKA” Pani Kingi Szostak oraz Pana Mariusza Skowrona.Regulamin XXIII Festiwalu Form Kabaretowych FAFIK 20231.W przeglądzie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół, także spoza Nowego Sącza.


2.Formuła Festiwalu zakłada możliwość mieszanych składów, tzn. uczestnikami mogą być osoby zarówno z różnych klas jak i z różnych szkół.


3.Przegląd odbywa się w dwu kategoriach:

 

a) skecz, scenka rodzajowa, monolog itp.

b) piosenka 


4.Czas trwania prezentacji scenicznej powinien mieścić się w 10 - 12 minutach (dotyczy obu kategorii!)


5.Prezentacje sceniczne mogą być własne lub zapożyczone


6.Wszystkie podmioty wykonawcze zobowiązane są do przekazania formularza zgłoszeniowego Samorządowi Uczniowskiemu II LO.


7.Jury ocenia oryginalność prezentacji, poziom wykonawczy i sceniczną osobowość.


8.Kolejność występów podczas eliminacji jest losowana.


9.Nagrody regulaminowe Festiwalu:

  • I miejsce w kategorii „piosenka”
  • I miejsce w kategorii „formy kabaretowe”
  • Nagroda Publiczności
  • nagroda główna GRAND PRIX – „Zielona Gęś”


10.Oprócz nagród regulaminowych przewidziane są też nagrody pozaregulaminowe (wyróżnienia) przyznawane przez instytucje i osoby prywatne


11.Zgłoszenia do udziału w Festiwalu do 17 marca 2023 (bezpośrednio do Samorządu II LO)


Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Do bogatej tradycji naszej szkoły należy coroczne święto dedykowane językowi ojczystemu. Ustanowione dwadzieścia cztery lata temu decyzją uczestników 30. sesji Konferencji Generalnej UNESCO, przypada każdego roku na dzień 21 lutego.

Dzień później w sali kinowej II LO odbyła uroczysta akademia poświęcona mowie polskiej. Weronika Zacłona i Damian Pawlik - uczniowie klasy 3 a przypomnieli historię święta oraz okoliczności, które skłoniły UNESCO do jego ustanowienia. W bogatą historię polskiego dziedzictwa językowego wprowadzili zgromadzonych młodzi aktorzy z klasy 2f: Żaneta Bodurka, Louiza Colin, Julia Iwańska, Patrycja Król, Maciej Motak, Wiktoria Popardowska, Ewelina Słowińska, Michał Szarata, Anita Tokarczyk. Świetnie odegrana scenka z upersonifikowaną Mową, tłumaczącą uczniom swą bogatą historię, wzbogaciły wiersze polskich poetów oraz piosenki , m. in. "Ojczyzna" czy "Powrócisz tu" w wykonaniu Angeliki Król (3c), Anny Gromali (2e) - wokal; Katarzyny Janur (1a) - pianino, Michała Pulita (2b) - klarnet.

Część drugą uroczystości organizatorki: Krystyna Sikora i Dorota Dudek przeznaczyły na zadania konkursowe związane z językiem. W trzech rundach spotykały się pięcioosobowe grupy uczniów reprezentujących klasy od pierwszej do trzeciej. "Potyczki" z ortografią wygrała Izabela Nędza z klasy 1a, otrzymując honorowy tytuł "Księżniczki Ortografii". Najlepiej radziła sobie z pułapkami językowymi - "Mistrzyni" Natalia Kyrcz z klasy 3a . Trzecią konkurencję o tytuł "Króla nienagannej dykcji " wywalczył uczeń klasy 3h, Arkadiusz Śmiertka. Zwycięzcom gratulujemy!

Dziękujemy organizatorkom za zorganizowanie święta języka ojczystego, Paniom dyrektorkom za zaszczycenie swą obecnością projektu i ufundowanie nagród książkowych dla zdobywców pierwszych miejsc w rozgrywanych konkurencjach, uczestnikom na widowni za współpracę z organizatorkami, obsłudze technicznej - uczniom z klasy 2c.

Kolejne potyczki z językiem już za rok!


Galeria

"Perły Sądecczyzny" - XI edycja

Cel i tematyka konkursu

§ 1

1.     Kategoria: ”Perły Sądecczyzny” – uchwycić urok naszego regionu (ujęcia pejzaży, krajobrazów wiejskich, miejskich lub peryferii, przyrody, architektury, wnętrz itp., ukazujące tereny Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego).

2.     Kategoria: „Człowiek” – istota ludzka składa się nie tylko z cech fizycznych, ale i z ducha, którego nie widać gołym okiem… Czy potrafisz uchwycić „to coś” (dowolnie rozumiany portret przedstawiciela lub przedstawicieli gatunku homo sapiens: twarz, popiersie, cała postać lub inne).

3.     Kategoria: „Ruch, gwar, miasto dookoła…” – życie płynie, ucieka minuta za minutą, w każdym momencie coś się dzieje… A gdyby tak schwytać ulotną chwilę, gdyby ją uwiecznić? (scenka rodzajowa, zdjęcie reporterskie, fotografia przypadku…).

 

Zasady konkursu

§ 2

1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń szkoły podstawowej (klasy 6-8) i ponadpodstawowej.

2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te fotografie, które nie zostały uprzednio

zgłoszone do innego konkursu.

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 

Zasady uczestnictwa

§ 3

1. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu jedno zdjęcie pojedyncze lub 1 zestaw zdjęć w każdej kategorii (1 zestaw w tym konkursie to seria składająca się z maksimum 3 zdjęć, tworzących określoną zamkniętą całość).

2. Sposób przesłania prac konkursowych:

  • Forma elektroniczna: Oryginalne fotografie należy zapisać w formacie plików JPEG i przesłać na adres mailowy: perlysadecczyzny@gmail.com

3. Wszystkie prace zostaną umieszczone w serwisie Instagram pod nazwą; perlysadecczyzny

4. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w oryginale fotografii zgłoszonej do Konkursu, jeżeli była ona poddana obróbce.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości lub wielkości pliku, oraz fotografii, które prezentują treści niezgodne z tematyką konkursu lub w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.

6. Prace konkursowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2023.

7. Prace powinny zawierać następujące informacje: rodzaj kategorii, tytuł zdjęcia lub zestawu, imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły do której uczęszcza autor fotografii, imię i nazwisko opiekuna artystycznego. Ponadto każdy uczestnik konkursu obowiązany jest dołączyć oświadczenie (załącznik 1) – do pobrania na stronie internetowej szkoły: http://www.2lo.edu.pl

8. Prace do których nie zostanie dołączone w/w dane i oświadczenie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

 

Nagrody

§ 4

1.   Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane atrakcyjne nagrody i wyróżnienia.

2.   Dodatkowo zostanie przyznana nagroda publiczności wyłoniona na podstawie ilości polubień pod pracą.

2. Laureatów konkursu poinformujemy telefonicznie. 

3. O terminie wręczenia nagród zwycięzców konkursu poinformujemy.


Komisja oceniająca

§ 5

W skład jury konkursowego wchodzą: Piotr Droździk, Katarzyna Bielak, Alicja Przybyszowska, Marta Jacak.

1. Zadaniem Komisji oceniającej jest:

a) kwalifikacja zgłoszonych fotografii do udziału w Konkursie,

b) ocena zgłoszonych fotografii,

c) przyznanie nagród,

d) wybór fotografii przeznaczonych na wystawę.

2. Przy ocenie zdjęć uwzględnia się:

- kryteria merytoryczne,

- wartość artystyczną,

- jakość techniczną i poziom estetyczny prac.

 

Dodatkowe informacje

§ 6

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela, pani Marta Jacak

tel. II LO 18 442 05 06

regulamin konkursu umieszczony jest na stronie internetowej:

www.2lo.edu.pl


Walentynki w 2 LO

Społeczność uczniowska II LO w wyjątkowy sposób obchodziła tegoroczne Święto Zakochanych. Poprzedzone one zostało pocztą walentynkową, dzięki której młodzież mogła przekazać swoim bliskim przyjaciołom serdeczną korespondencję.

W dniu 14.02.2023 r. Samorząd Uczniowski zorganizował ściankę walentynkową, przy której fotografowie szkolni wykonywali pamiątkowe zdjęcia.

Tego samego dnia w hali sportowej II LO odbywał się całodniowy turniej par w piłce siatkowej, za którego organizację odpowiedzialna była Pani Agnieszka Sikora.

Zwieńczeniem Walentynek stała się zorganizowana dzień później przez Samorząd Uczniowski dyskoteka karnawałowa poprowadzona przez znakomitego dj Porke. W trakcie trwania imprezy młodzież wybrała króla i królową balu, którymi zostali Antonina Szostak z kl. 1c oraz Karol Siedlarz z kl. 3g. Gratulujemy zwycięzcom!


Galeria

Polonez na płycie sądeckiego Rynku

W dniu 26.01.2023 r. w wielki parkiet taneczny zamienił się nowosądecki rynek. Już po raz piętnasty sądeccy maturzyści spotkali się przed Ratuszem, by zatańczyć tradycyjnego Poloneza. Kiedy rozległy się jego dźwięki, tanecznym krokiem ruszyło prawie pół tysiąca młodzieży . Przodowali im w przepięknych, staropolskich strojach tancerze Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Sądeczanie. W pierwszych parach zatańczyli prezydent Ludomir Handzel, wiceprezydent Magdalena Majka, jak również Małgorzata Belska - dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta w Nowym Sączu, których dostojnym krokiem poprowadzili reprezentanci maturzystów II LO: Aleksandra Dobosz, Mateusz Krawczyk oraz Piotr Owsianka.

Tym symbolicznym, tanecznym akcentem zaczęło się wielkie odliczanie do egzaminów dojrzałości.

Już dzisiaj życzymy Wam kochane koleżanki i koledzy jak najlepszych wyników maturalnych, które umożliwią podjęcie studiów na upragnionych kierunkach i uczelniach.

Powodzenia!


Galeria