„Sądeckie Epizody Kadry Oficerskiej II Rzeczypospolitej”
Zdjęcie tytułowe konf_hist_03aba48dba-a6a7-4cc2-b772-7a17ed8f48fb.jpg w newsie „Sądeckie Epizody Kadry Oficerskiej II Rzeczypospolitej”

W dniu 19.09.2022 w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ odbyła się konferencja historyczna pt. „Sądeckie Epizody Kadry Oficerskiej II Rzeczypospolitej”. Celem konferencji było poszerzanie stanu wiedzy na temat działalności niepodległościowej polskich oficerów związanych z sądecczyzną oraz poznawanie i prezentowanie historii ziemi sądeckiej i miasta Nowego Sącza. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr. 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu był reprezentowany przez uczniów: Aleksandrę Mosurek z kl 3b, Natalię Ogórek z kl. 4b i Piotra Mosurka z kl. 4b. Przygotowali oni prezentację i wygłosili prelekcję pt. "Bronisław Pieracki - Syn Ziemi Sądeckiej". Opiekunem naszych prelegentów był p. mgr Krzysztof Siemion. Organizatorami konferencji byli: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu, Miejskie Centrum Kultury SOKÓŁ, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Fundacja „Osądź mnie Boże” im. ks. Władysława Gurgacza. Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.


Galeria