„Sądeckie Epizody Kadry Oficerskiej II Rzeczypospolitej”