„Deutsch in der Hauptrolle” - wyniki
Zdjęcie tytułowe dih-20244e10acf5-1f04-4aa7-9808-146106754efa.jpg w newsie „Deutsch in der Hauptrolle” - wyniki

Wyniki VI edycji Regionalnego Międzyszkolnego Konkursu na Film lub Prezentację Multimedialną w Języku Niemieckim „Deutsch in der Hauptrolle”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu.

Patronat honorowy nad konkursem objął: Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie pan Holger Mahnicke oraz Prezydent Miasta Nowego Sącza pan Ludomir Handzel. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Nowego Sącza i okolic. Zadanie konkursowe tej edycji polegało na wykonaniu krótkiego filmu lub prezentacji multimedialnej (do 5 min) w języku niemieckim na jeden z wybranych tematów: „Nowy Sącz und Umgebung für Touristen” („Nowy Sącz i jego okolice dla turystów”), „Mein Hobby” („Moje hobby”) oraz „Was machst du für deine Gesundheit und Fitness” („Co robisz dla swojego zdrowia i kondycji”).  Nadesłanych zostało 42 prace, z 24 szkół, w tym 20 filmów i 22 prezentacje multimedialne. W sumie udział w konkursie wzięło 85 uczniów. Uczestnicy wybierali głównie temat „Moje hobby”. Prace prezentowały w przeważającej części dobry poziom językowy i techniczny.


Prace konkursowe oceniało jury w składzie:

- Przewodniczący Mariusz Skowron – nauczyciel j. niem. w ZSO nr 2 w Nowym Sączu,

- Maria Mück - Kardel- nauczyciel j. niemieckiego,

- Wojciech Dzido – pracownik Instytutu Goethego w Krakowie,

- Marta Kurzeja – wykładowca języka niemieckiego Wydziału Nauk Humanistycznych w ANS Nowym Sączu,

- Katarzyna Dominik – nauczyciel języka niemieckiego w ZSE w Nowym Sączu,

- Ewelina Gorzawska – nauczyciel j. niemieckiego w VI LO w Nowym Sączu,

- Bogdan Potoniec- nauczyciel informatyki w ZSO nr 2 w Nowym Sączu,

- Piotr Gorzawski – operator kamery

- Agata Rolka – grafik, nauczyciel plastyki i wykładowca Katedry Edukacji Artystycznej i Sztuk Wizualnych Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki ANS w Nowym Sączu,

- Andrzej Naściszewski- wykładowca Katedry Public Relations i Reklamy Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki ANS w Nowym Sączu,

- Magdalena Citak i Jarogniew Barciszewski – Kozioł - Studenci II roku Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki ANS w Nowym Sączu, Koło Naukowe „Piekarnia”.

Jury brało pod uwagę następujące elementy: poprawność językową, jakość techniczną i walory artystyczne. Poprawność językową oceniali tylko nauczyciele języka niemieckiego przyznając od 0 do 10 punktów. Pozostałe elementy mogły otrzymać od 0 do 5 punktów. Wyżej oceniane były prace z samodzielnie opracowanym tekstem, prezentowanym na żywo lub czytanym. W ocenie uwzględniono ciekawe ujęcie tematu, dobór muzyki, elementy gry aktorskiej, scenografię, szatę graficzną prezentacji oraz inne walory. Preferowane były samodzielnie wykonane zdjęcia lub filmy, z podkładem muzycznym i płynnym przejściem pomiędzy poszczególnymi ujęciami lub slajdami. Zarówno filmy jak i prezentacje zostały ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe.. Jury przyznało 17 nagród, 16 wyróżnień – w sumie nagrodzono 62 uczestników.

 

Lista nagrodzonych i wyróżnionych:

Grand Prix za film

- Dawid Babiarz, Kamil Bajdel, Karol Pasoń z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu - opiekun p. Magdalena Tutka

W kategorii szkół ponadpodstawowych

I miejsce za film

- Zuzanna Jarecka z Prywatnych Szkół Niepublicznych w Nowym Sączu - opiekun p. Agnieszka Szkarłat

II miejsce za film

- Yelyzaveta Budnitska, Daria Chychyrko, Jana Kravchenko z Zespołu Szkół Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu - opiekun p. Lucyna Kożuch

- Jakob Kuziel, Olaf Bieryt z Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Sączu – opiekun p. Edyta Łęczycka

III miejsce za film

- Filip Podgórski, Krystian Gał z Zespołu Szkół w Starym Sączu –opiekun p. Izabela Sowa

wyróżnienie za film

- Lena Tomasiak, Klaudia Radzik z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu - opiekun p. Alicja Baran

- Danuta Jawor, Weronika Tomaszek z Zespołu Szkół w Łącku – opiekun p. Małgorzata Kwit

I miejsce za prezentację

- Gabriela Krężołek, Gabriela Kurzydło z II LO w Nowym Sączu – opiekun p. Sylwia Nowak

II miejsce za prezentację

- Michał Piszczek, Maksymilian Jamro z Zespołu Szkół Nr 4 w Nowym Sączu – opiekun p. Monika Obyrtacz-Kustra

III miejsce za prezentację

- Jakub Grzybek, Rafał Stefański z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu - opiekun p. Magdalena Tutka

wyróżnienie za prezentację

- Wiktoria Damasiewicz z Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Sączu opiekun p. Piotr Wójs

- Marcel Arlt, Krzysztof Kozik z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu - opiekun

p. Magdalena Tutka

- Sylwia Pasoń, Natalia Gabryś z Zespołu Szkół w Starym Sączu –opiekun p. Izabela Sowa

- Maciej Kucharski z Zespołu Szkół Społecznych SPLOT w Nowym Sączu – opiekun p. Anna Beniowska-Potoczek

W kategorii szkół podstawowych

I miejsce za film

- Patrycja Błaszczyk, Julia Tokarczyk ze Szkoły Podstawowej w Barcicach – opiekun p. Janina Batko

II miejsce za film

- Emilia Majerska, Julia Pierzchała ze Szkoły Podstawowej w Kadczy – opiekun p. Celina Świebocka

III miejsce za film

- Iga Chrustowicz, Małgorzata Śliwa, Julia Wojtowicz z Akademickiej Szkoły Podstawowej w Nowym Sączu opiekun p. Renata Skowron

- Julia Krężołek, Joanna Pajor, Lidia Piechowicz z Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwkowej– opiekun p. Maria Zięć

- Nadia Kurzeja, Jakub Tomasiak ze Szkoły Podstawowej w Kadczy – opiekun p. Celina Świebocka

wyróżnienie za film

- Dominika Gargula, Zuzanna Janik, Tomasz Hajduga ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu opiekun p. Agata Zabrzeńska

- Helena Deja, Karolina Bołoz, Maja Pietrzak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Starym Sączu - opiekun

p. Ewa Komar

- Nicola Bugara, Natalia Jarek, Wiktoria Iskra z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czarnym Potoku opiekun p. Iwona Gucwa

I miejsce za prezentację

- Martyna Warzecha ze Szkoły Podstawowej w Kadczy – opiekun p. Celina Świebocka

II miejsce za prezentację

- Amelia Wójsik ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu – opiekun p. Agata Zabrzeńska

III miejsce za prezentację

- Zuzanna Pawlik ze Szkoły Podstawowej w Kadczy – opiekun p. Celina Świebocka

- Zofia Kulig z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Nowym Sączu - opiekun p. Katarzyna Ciaputa

wyróżnienie za prezentację:

- Julia Tworzydło z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Nowym Sączu opiekun p. Agata Zabrzeńska

- Anna Pogwizd, Agata Ruchała ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu- opiekun p. Bartłomiej Smoleń

- Aleksandra Owsianka, Alicja Pasoń ze Szkoły Podstawowej w Kadczy – opiekun p. Celina Świebocka

- Adam Góra, Michał Bodziony ze Szkoły Podstawowej w Podegrodziu – opiekun p. Joanna Kowalska

- Kamil Mynarek, Jonasz Migacz- Sopata ze Szkoły Podstawowej w Podegrodziu - opiekun

p. Joanna Kowalska

- Monika Plesińska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwkowej– opiekun p. Maria Zięć

- Julia Kowalczyk, Martyna Szot z Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwkowej– opiekun p. Maria Zięć