Unia Europejska

Miasto Nowy Sącz realizuje projekt pod nazwą                     

„Poprawa efektywności energetycznej w nowosądeckich szkołach”.

W ramach projektu przewidziano modernizację energetyczną:

Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych,

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2,

Szkoły Podstawowej nr 9,

Szkoły Podstawowej nr 17,

oraz komponent edukacyjny, ukierunkowany na podniesienie świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej.


Wskaźniki rezultatu bezpośredniego planowane do osiągnięcia                    

w projekcie:

* Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 324,89 Mg CO2/rok

* Zmniejszenie zużycia energii końcowej 2 632,07 GJ/rok

* Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych           

793 054,46 kWh/rok

* Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 2 632,07 GJ/rok                                                                                                                                                                        

* Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 2 855,00 GJ/rok                                                                                                                                                                        


Całkowity koszt realizacji Projektu: 9 380 288,46 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 7 673 279,23 PLN