Narodowe Święto Niepodległości
Zdjęcie tytułowe dscn07740da7883c-fd94-4c1d-9557-0cd126b376e7.jpg w newsie Narodowe Święto Niepodległości

 „Spośród słów używanych nieczęsto,

tłumnie dzisiaj na place wybiegło

słowo piękne, jak honor i męstwo,

słowo, które brzmi –

N I E P O D L E G Ł O Ś Ć.”

 

W dniu 9 listopada w auli II LO odbyła się podniosła akademia z okazji obchodów Święta Niepodległości Narodowej. Głównym celem uroczystości było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji.

Uczniowie z klasy 3e przypomnieli 123 lata niewoli narodu polskiego i jego dążenia do odzyskania niepodległości. To właśnie 11 listopada 1918 r., po latach wysiłków i zmagań wielu patriotów, Polska powróciła na mapę Europy jako suwerenne państwo. Walka o niepodległość silnie wpisywała się w codzienność tych, którzy ciężko pracowali, uczyli się, dbali o rozwój gospodarki i życia społecznego, częstokroć będąc z tego powodu szykowanymi, aresztowanymi i prześladowanymi.

W trakcie uroczystości można było usłyszeć przepiękne utwory muzyczne oraz wiersze o tematyce patriotycznej.

Tegoroczna akademia zakończyła się przemówieniem Pani wicedyrektor Małgorzaty Biel, która podkreśliła istotę potrzeby pielęgnowania pamięci o polskiej historii oraz kultywowania wartości takich jak wolność, niepodległość, suwerenność i patriotyzm.

Wydarzenie przygotowane zostało przez młodzież z klasy 3e wraz z wychowawcą Panem Marcinem Maziarskim. Nad oprawą merytoryczną uroczystości czuwała Pani Kinga Szostak. 


Galeria