Polonez maturzystów na 100 dni przed maturą

W dniu 23.01.2023 r. na 100 dni przed egzaminem maturalnym uczniowie klas czwartych II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu wraz z Dyrekcją oraz Wychowawcami w tanecznym, dostojnym rytmie zatańczyli w szkolnej hali sportowej poloneza w wykonaniu Krzesimira Dębskiego z filmu „Pan Tadeusz". Taneczny orszak poprowadzili Pani dyrektor Dorota Smaga wraz z uczniem z klasy 4A Mateuszem Krawczykiem. Wspólny polonez zaakcentowany został kolorem zielonym, niosącym moc nadziei i duchowego wsparcia dla tegorocznych maturzystów podczas nadchodzących egzaminów dojrzałości. Taniec przebiegał w podniosłej atmosferze i spotkał się z wielkim uznaniem społeczności „Zielonej Budy”. Wydarzenie to na stałe wpisze się w tradycję II LO.

Za organizację imprezy odpowiedzialny był Samorząd Szkolny.


Galeria