Nowy Sącz Twoich Marzeń

Dnia 16.11.2022 r. w "Domu Studenta" uczniowie nowosądeckich placówek edukacyjnych wzięli udział w warsztatach pod tym hasłem, poświęconych zgłębieniu problematyki lokalnej polityki młodzieżowej na terenie Nowego Sącza. Wśród nich znalazło się także grono przedstawicieli II LO w składzie: Zuzanna Jaskółka, Julia Szczecina, Justyna Szołdra, Paulina Majowska, Michał Brzeziński i Magdalena Koc. Po przedstawieniu wyników badań statystycznych przeprowadzonych wśród młodzieży naszego miasta dotyczących sfer życia publicznego młodych mieszkańców takich jak: zdrowie, edukacja i rozwój, czas wolny, relacje, jakość życia, wpływ i partycypacja, uczestnicy spotkania mogli skupić się na poszczególnych problemach wynikających z badań i zaproponować rozwiązania.

Cała akcja została zorganizowana przez przedstawicielki Stowarzyszenia Europe4Youth we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Nowego Sącza.

Opracowane pomysły zostaną przedstawione Radzie Miasta Nowego Sącza.


Galeria