Spotkanie z pieśnią Niepodległej Polski
Zdjęcie tytułowe spotkanie_niepodlegla1d3ae694-dd41-49f6-8e30-bd1d772bd1fa.jpg w newsie Spotkanie z pieśnią Niepodległej Polski

17 listopada 2022 r., godz. 10, sala im. R. Sichrawy MCK Sokół w Nowym Sączu