Kontakt
ul. Żeromskiego 16
33-300 Nowy Sącz
(18) 442-05-06
zso2@edu.nowysacz.pl
Unesco
Dojazd
Tabele ligi sportowej
Statystyki
Jesteś tutaj

liczniki

gościem od marca 2007 r.
Dzisiaj ta strona odwiedzona została już 576 razy.

Do wakacji pozostało 279 dni ;)
Technologie
Polecamy
Google Chrome Mozilla Firefox
Samorząd szkolny

Samorząd Uczniowski

II Liceum Ogólnokształcącego


Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego corocznie wybierany jest w demokratycznych wyborach i jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. Jego liderzy są wzorami godnymi naśladowania, mają ukształtowany system wartości, chwalą się wieloma osiągnięciami.

Samorząd Uczniowski II LO aktywnie uczestniczy w procesie funkcjonowania szkoły, w budzeniu poczucia wspólnoty, wzajemnego zaufania, życzliwości oraz bezinteresownej pomocy. Służy rozwiązywaniu problemów przez uczniów, rozwijaniu wyobraźni, twórczego myślenia, prowadzeniu dialogu, wrażliwości na dobro wspólne. Uczy demokracji, która zasadza się na przekonaniu o równości i wolności wszystkich uczniów.

Samorząd Uczniowski pełni rolę wychowawczą, a jego działaniu wspierają przede wszystkim dyrekcja oraz opiekun. Twórczy, pomysłowi i odpowiedzialni przedstawiciele Samorządu, pod czujnym okiem opiekuna, aktywnie włączają się w wiele inicjatyw i przedsięwzięć. Podejmują działania na rzecz akcji charytatywnych. Corocznie biorą udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Uczestniczą w konferencjach i szkoleniach dotyczących wolontariatu. Samorząd Uczniowski II LO systematycznie współpracuje ze Stowarzyszeniem Sursum Corda, angażuje się w mecze charytatywne. Ponadto z inicjatywy Samorządu organizowane są wśród młodzieży II LO zbiórki paczek świątecznych dla potrzebujących.

Przedstawiciele społeczności uczniowskiej corocznie przygotowują Debatę i wybory do SU. Działają w oparci u o ambitny plan pracy, w którego założeniach znajduje się przygotowanie wielu imprez wewnątrzszkolnych, takich jak: dyskoteki andrzejkowe i karnawałowe, mikołajki, konkursy stroików świątecznych, poczta Walentynkowa, Dzień Kobiet, Dni Otwarte II LO, Chansonada, Dzień Sportu. Samorząd Uczniowski przede wszystkim aktywnie włącza się w organizację Przeglądu Form Kabaretowych FAFIK, w przygotowanie oprawy do Wigilii szkolnej. Systematycznie współpracuje ze środowiskiem lokalnym i mediami.

Działalność Samorządu Uczniowskiego II LO, zbudowana na płaszczyźnie wzajemnego porozumienia, tworzy współodpowiedzialność za szkołę, kształtuje poczucie przynależności do niej oraz uczy zasad współpracy i uwrażliwienia na potrzeby drugiego człowieka.

Weronika Zakrzewska, kl. 2b
Przewodniczący
Jakub Damasiewicz, kl. 1d
Zastępca przewodniczącego
Karolina Kiełbasa, kl. 2j
Członek
Paulina Dyl, kl. 2e
Członek
mgr Marta Lorenz, mgr Edyta Pach
Opiekunowie samorządu
Pozostałe samorządy