Kontakt
ul. Żeromskiego 16
33-300 Nowy Sącz
(18) 442-05-06
zso2@edu.nowysacz.pl
Unesco
Dojazd
Tabele ligi sportowej
Statystyki
Jesteś tutaj

liczniki

gościem od marca 2007 r.
Dzisiaj ta strona odwiedzona została już 2481 razy.

Do wakacji pozostało 223 dni ;)
Technologie
Polecamy
Google Chrome Mozilla Firefox
Samorząd szkolny

Samorząd Uczniowski

II Liceum Ogólnokształcącego


Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego corocznie wybierany jest w demokratycznych wyborach i jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. Jego liderzy są wzorami godnymi naśladowania, mają ukształtowany system wartości, chwalą się wieloma osiągnięciami.

Samorząd Uczniowski II LO aktywnie uczestniczy w procesie funkcjonowania szkoły, w budzeniu poczucia wspólnoty, wzajemnego zaufania, życzliwości oraz bezinteresownej pomocy. Służy rozwiązywaniu problemów przez uczniów, rozwijaniu wyobraźni, twórczego myślenia, prowadzeniu dialogu, wrażliwości na dobro wspólne. Uczy demokracji, która zasadza się na przekonaniu o równości i wolności wszystkich uczniów.

Samorząd Uczniowski pełni rolę wychowawczą, a jego działaniu wspierają przede wszystkim dyrekcja oraz opiekun. Od 2005 roku opiekę nad Samorządem sprawuje mgr Kinga Szostak. Twórczy, pomysłowi i odpowiedzialni przedstawiciele Samorządu, pod czujnym okiem opiekuna, aktywnie włączają się w wiele inicjatyw i przedsięwzięć. Podejmują działania na rzecz akcji charytatywnych. Corocznie biorą udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Uczestniczą w konferencjach i szkoleniach dotyczących wolontariatu. Samorząd Uczniowski II LO systematycznie współpracuje ze Stowarzyszeniem Sursum Corda, angażuje się w mecze charytatywne - "Święta wojna". Ponadto z inicjatywy Samorządu organizowane są wśród młodzieży II LO zbiórki paczek świątecznych dla ubogich rodzin.

Przedstawiciele społeczności uczniowskiej corocznie przygotowują Debatę i wybory do SU. Działają w oparci u o ambitny plan pracy, w którego założeniach znajduje się przygotowanie wielu imprez wewnątrzszkolnych, takich jak: dyskoteki andrzejkowe i karnawałowe, mikołajki, konkursy stroików świątecznych, poczta Walentynkowa, Dzień Kobiet, Dni Otwarte II LO, Chansonada, Dzień Sportu. Samorząd Uczniowski przede wszystkim aktywnie włącza się w organizację Przeglądu Form Kabaretowych FAFIK, w przygotowanie oprawy do Wigilii szkolnej oraz w prace nad Koncertem Kolęd i Pastorałek "Aurea Dicta". Systematycznie współpracuje ze środowiskiem lokalnym i mediami.

Działalność Samorządu Uczniowskiego II LO, zbudowana na płaszczyźnie wzajemnego porozumienia, tworzy współodpowiedzialność za szkołę, kształtuje poczucie przynależności do niej oraz uczy zasad współpracy i uwrażliwienia na potrzeby drugiego człowieka.

Justyna Biel, kl. 2h
Przewodniczący
Filip Gwiżdż, kl. 2i
Zastępca przewodniczącego
Jakub Tokarz, kl. 2f
Zastępca przewodniczącego
Joanna Szymańska, kl. 2f
Fotograf szkolny
Katarzyna Zapiór, kl. 2g
Fotograf szkolny
mgr Kinga Szostak
Opiekun samorządu
Pozostałe samorządy